baocaotnmt
Install Now
baocaotnmt
baocaotnmt

baocaotnmt

Phản ánh kiến ngh‪ị‬

App Size: 104,3 MB
Release Date: 24 thg 3, 2023
Price: FREE
5
1 Ratings
Size
104,3 MB

Screenshots for App

iPhone
iPhone X
More Screenshots for iPad
Ứng dụng tiếp nhận, xử lý, công bố kết quả phản ánh, kiến nghị các vụ việc về môi trường. Phiên bản hiện tại cung cấp các chức năng như sau:
- Với người dân:
+ Cho phép các người dân/cá nhân/tổ chức gửi phản ánh, kiến nghị về vụ việc xảy ra về vi phạm môi trường trong lãnh thổ Việt Nam
+ Cho phép người dân/cá nhân/tổ chức tra cứu kết quả các vụ việc phản ánh, kiến nghị về môi trường đã được công bố
- Với chuyên viên, lãnh đạo của các đơn vị quản lý nhà nước có thẩm quyền, trách nhiệm xử lý về môi trường:
+ Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về môi trường
+ Xác minh phản ánh, kiến nghị về môi trường
+ Phân công xử lý vụ việc
+ Nhập kết quả xử lý
+ Công bố kết quả xử lý
Show More
Show Less
More Information about: baocaotnmt
Price: FREE
Version: 1.0
Compatibility: Requires Yêu cầu phiên bản iOS 11 or later
Bundle Id: monre.cteam.pakn
Size: 104,3 MB
Genre: Utilities
Release Date: 24 thg 3, 2023
Last Update: 24 thg 3, 2023
Content Rating: 4+
Developer: DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY AND DATA FOR NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
Language: Tiếng Anh -

All Apps & Games Created by: DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY AND DATA FOR NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

Whatsapp
Vkontakte
Telegram
Reddit
Pinterest
Linkedin
Hide