SEES ECO
Install Now
SEES ECO
SEES ECO

SEES ECO

App Size: 71.84 MB
Release Date: 2021-12-29
Price: Gratis
Price
Gratis
Size
71.84 MB

Screenshots for App

iPhone
More Screenshots for iPad
Về SEES - Hệ sinh thái kinh tế chia sẻ, Mô hình kết nối doanh nghiệp, người tiêu dùng với nhau, có thể tận dụng nguồn lực lẫn nhau, được đánh giá là mô hình đem lại giá trị cao tác động không nhỏ đến người tiêu dùng và các doanh nghiệp kinh doanh truyền thống, Việt Nam được xem là thị trường tiềm năng của lĩnh vực này. Mô hình được Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam bảo trợ và chỉ đạo thực hiện để giúp cộng động doanh nghiệp ứng dụng mô hình kinh tế tri thức để phát triển kinh tế Việt Nam. Báo điện tử của Tạp chí Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo bảo trợ thông tin.
Show More
Show Less
SEES ECO 1.2 Update
2022-09-07 Version History
Fix name app

~VIETNAM - VINATEKS TECHNOLOGY CORPORATION
More Information about: SEES ECO
Price: Gratis
Version: 1.2
Compatibility: Requires 9.0 or later
Bundle Id: vn.vinagroups.sees
Size: 71.84 MB
Release Date: 2021-12-29
Last Update: 2022-09-07
Content Rating: 4+
Developer: VIETNAM - VINATEKS TECHNOLOGY CORPORATION
Language: EN -
Whatsapp
Vkontakte
Telegram
Reddit
Pinterest
Linkedin
Hide
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More info. That's Fine