Potrosuvaci MK
Install Now
Potrosuvaci MK
Potrosuvaci MK

Potrosuvaci MK

Developer: Darko Spasevski
App Size: 6.1 MB
Release Date: 2020年12月29日
Price: FREE
Price
FREE
Size
6.1 MB

Screenshots for App

iPhone
iPhone X
Проектот „Чувар на правдата за потрошувачите: Зајакнување на капацитетите на граѓанските организации и медиумите за мониторинг, промоција и застапување на заштитата на потрошувачите во Северна Македонија“ го спроведува Институтот за стратешки истражувања и едукација – ИСИЕ од Скопје во периодот декември 2019 – декември 2020 година.
Целта на проектот е да ги зајакне капацитетите на граѓанските организации и медиумите за подобро следење и известување за постапките за решавање на потрошувачки спорови. Проектот особено е насочен кон постапувањето на различните регулаторни тела и агенции, како и инспекциски органи, при разрешување на спорови на потрошувачи. На локално ниво, проектот ќе придонесе за порамномерен општествено-економски развој преку унапредување на локалната инфраструктура на помалку развиените општини и поддршка за нови вработувања.
Подготовката на оваа мобилна апликација е поддржана од Шведската агенција за меѓународна развојна соработка (Sida) преку Проектот „Нордиска поддршка за напредок на Северна Македонија“, имплементиран од Канцеларијата на Обединетите нации за проектни услуги (УНОПС). Содржината на оваа апликација е единствена одговорност на Институтот за стратешки истражувања и едукација (ИСИЕ) од Скопје и на никаков начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на СИДА, Секретаријатот за европски прашања на Владата на Северна Македонија и УНОПС. Репродукцијата е дозволена за некомерцијални цели со наведување на изворот.
Show More
Show Less
Potrosuvaci MK 1.1 Update
2020年12月29日 Version History
- text improvements

~Darko Spasevski
More Information about: Potrosuvaci MK
Price: FREE
Version: 1.1
Compatibility: Requires 系统要求:iOS 13 or later
Bundle Id: org.isie.Potrosuvaci-MK
Size: 6.1 MB
Genre: Business
Release Date: 2020年12月29日
Last Update: 2020年12月29日
Content Rating: 4+
Developer: Darko Spasevski
Language: 英文, 阿尔巴尼亚文, 马其顿文 -
All Apps & Games Created by: Darko Spasevski
Whatsapp
Vkontakte
Telegram
Reddit
Pinterest
Linkedin
Hide
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More info. That's Fine