Cen Valuation
Install Now
Cen Valuation
Cen Valuation

Cen Valuation

App Size: 95.54 MB
Release Date: 2022-08-02
Price: 免费
Price
免费
Size
95.54 MB

Screenshots for App

iPhone
More Screenshots for iPad
Ứng dụng chính thức của Công ty cổ phần thẩm định giá thể kỷ Cenvalue dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.
Ứng dụng cung cấp các chức năng dành cho khách hàng như sau:
- Đăng ký và gửi yêu cầu thẩm định tài sản bao gồm bất động sản, công trình xây dựng, máy móc thiết bị, phương tiện đi lại, phần mềm công nghệ và các tài sản có giá trị khác theo yêu cầu của khách hàng.
Show More
Show Less
More Information about: Cen Valuation
Price: 免费
Version: 1.0.0
Compatibility: Requires 9.0 or later
Bundle Id: com.spb.app.cenvaluations
Size: 95.54 MB
Genre: Business Finance
Release Date: 2022-08-02
Last Update: 2022-08-03
Content Rating: 4+
Developer: WORLD STAR REAL ESTATE SERVICE JOINT STOCK COMPANY
Language: EN -
Whatsapp
Vkontakte
Telegram
Reddit
Pinterest
Linkedin
Hide
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More info. That's Fine