RalliP Smart phase 2
Install Now
RalliP Smart phase 2
RalliP Smart phase 2

RalliP Smart phase 2

App Size: 26 MB
Release Date: Jun 7, 2023
Price: FREE
Price
FREE
Size
26 MB

Screenshots for App

iPhone
iPhone X
More Screenshots for iMessage
Nông nghiệp chính xác - Canh tác thông minh
1. Giám sát yếu tố khí hậu, dinh dưỡng của môi trường trồng trọt, chăn nuôi thủy hải sản
2. Điều khiển: Quản lí nhà kính , điều khiển tủ điều khiển từ mọi nơi
3. Thời gian thực: Cài đặt thời gian thực hiện nhiều chế độ hoạt động khác nhau của gateway ở cùng một thời điểm
4. Cài đặt kịch bản, lập lịch, luật điều khiển thực thi linh hoạt, dễ dàng
5. Thống kê, theo dõi lịch sử các yếu tố khí hậu, dinh dưỡng trong môi trường canh tác
Show More
Show Less
RalliP Smart phase 2 1.0.14 Update
Feb 19, 2024 Version History
Bổ sung phần gửi phản hồi của người dùngĐăng nhập tài khoản admin quản lí được gateway ở nhiều nhà kính

~RANG DONG LIGHT SOURCE AND VACUUM FLASK JOINT STOCK COMPANY
More Information about: RalliP Smart phase 2
Price: FREE
Version: 1.0.14
Compatibility: Requires Requires iOS 12 or later
Size: 26 MB
Genre: Utilities
Release Date: Jun 7, 2023
Last Update: Feb 19, 2024
Content Rating: 4+
Developer: RANG DONG LIGHT SOURCE AND VACUUM FLASK JOINT STOCK COMPANY
Language: English -


Whatsapp
Vkontakte
Telegram
Reddit
Pinterest
Linkedin
Hide