SSE-DMS
Install Now
SSE-DMS
SSE-DMS

SSE-DMS

Developer: Tran Duy Tang
App Size: 127.33 MB
Release Date: 2022-09-28
Price: Free
Price
Free
Size
127.33 MB

Screenshots for App

iPhone
More Screenshots for iPad
SSE CLOUD ERP cho phép người dùng quản lý và điều hành doanh nghiệp mọi lúc mọi nơi
- Cho phép người dùng xem báo cáo quản trị, báo cáo tổng hợp và chi tiết về doanh thu, công nợ, tồn kho, chi phí, lợi nhuận.
- Cho phép người dùng đặt hàng, theo dõi tình trạng đơn hàng, thông tin sản phẩm, giá và các chương trình khuyến mại
- Cho phép người dùng duyệt các chứng từ: Thu, chi, phiếu nhập xuất, đơn hàng mua đơn hàng bán, lệnh sản xuất....
- Cho phép người dùng tạo việc, giao việc, kiểm soát tiến độ thực hiện và báo cáo KPI
- Cho phép người dùng chấm công online
Show More
Show Less
SSE-DMS 1.0.5 Update
2022-10-21 Version History
Fix bug report and check-in. Fix bug do not access the app.

~Tran Duy Tang
More Information about: SSE-DMS
Price: Free
Version: 1.0.5
Compatibility: Requires 9.0 or later
Bundle Id: sse.net.dms
Size: 127.33 MB
Release Date: 2022-09-28
Last Update: 2022-10-21
Content Rating: 4+
Developer: Tran Duy Tang
Language: EN -
Whatsapp
Vkontakte
Telegram
Reddit
Pinterest
Linkedin
Hide
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More info. That's Fine