Sổ tay KSXD
Install Now
Sổ tay KSXD
Sổ tay KSXD

Sổ tay KSXD

Developer: Doan Hong Lam
App Size: 30 MB
Release Date: 23 Sep 2023
Price: FREE
Price
FREE
Size
30 MB

Screenshots for App

iPhone
More Screenshots for iPad
App hỗ trợ kỹ sư xây dựng trong việc tính toán số lượng vật tư, máy móc thiết bị, định mức xây, trát, ốp lát, sơn bả, tính toán khả năng chịu lực của giáo chống, ván khuôn ván ép... Ngoài ra app còn là công cụ hỗ trợ trong việc ôn tập và thi lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng.
Show More
Show Less
More Information about: Sổ tay KSXD
Price: FREE
Version: 1.0
Compatibility: Requires Memerlukan iOS 12 or later
Bundle Id: com.ksxdvn.soTayKsxd
Size: 30 MB
Genre: All
Release Date: 23 Sep 2023
Last Update: 23 Sep 2023
Content Rating: 4+
Developer: Doan Hong Lam
Language: Inggris -

Related Apps
Sổ tay KSXD

Whatsapp
Vkontakte
Telegram
Reddit
Pinterest
Linkedin
Hide