ติวฟรี.com
Install Now
ติวฟรี.com
ติวฟรี.com

ติวฟรี.com

App Size: 89,4 МБ
Release Date: 15 янв. 2018 г.
Price: FREE
Price
FREE
Size
89,4 МБ

Screenshots for App

iPhone
iPhone X
More Screenshots for iPad
ติวฟรี:
แอปพลิเคชันทางการศึกษาที่ออกแบบจัดทำเพื่อให้นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโอกาสทบทวนความรู้ทางวิชาการและเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ O-NET โดยเรียนรู้จากวิดีโอที่ติวเตอร์ดังระดับประเทศสอนในรายวิชา ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
Show More
Show Less
ติวฟรี.com 1.3.4 Update
15 янв. 2018 г. Version History
ปรับปรุงการทำงานทั่วไป

~WISDOMWIDE COMPANY LIMITED
More Information about: ติวฟรี.com
Price: FREE
Version: 1.3.4
Compatibility: Requires Требуется iOS 9 or later
Bundle Id: com.xeersoft.tuifree
Size: 89,4 МБ
Genre: Education
Release Date: 15 янв. 2018 г.
Last Update: 15 янв. 2018 г.
Content Rating: 4+
Developer: WISDOMWIDE COMPANY LIMITED
Language: тайский -
Whatsapp
Vkontakte
Telegram
Reddit
Pinterest
Linkedin
Hide
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More info. That's Fine