Aeonmall Vietnam Tenants
Install Now
Aeonmall Vietnam Tenants
Aeonmall Vietnam Tenants

Aeonmall Vietnam Tenants

App Size: 43.8 MB
Release Date: Sep 2, 2020
Price: FREE
Price
FREE
Size
43.8 MB

Screenshots for App

iPhone
iPhone X
iMessage
More Screenshots for iMessage
AEON MALL là một nhà phát triển trung tâm thương mại chuyên biệt. Với phương châm “Khách hàng là trên hết”, chúng tôi đã nỗ lực tạo ra các trung tâm thương mại nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, khuyến khích các hoạt động kinh tế ở địa phương, và đóng góp vào cuộc sống, văn hoá cộng đồng. Ngoài ra, AEON MALL còn hợp tác trong việc xây dựng các cộng đồng năng động và thú vị. Chúng tôi sẽ sử dụng khả năng và kinh nghiệm của mình để tiếp tục mang đến những giá trị mới nhằm thu hút khách hàng, cộng đồng và xã hội.
Ứng dụng gian hàng AEON MALL Việt nam được phát triển để hỗ trợ các gian hàng quản lí những chiến dịch hợp tác với AEON MALL Việt nam. Với ứng dụng này, các gian hàng có thể:
- Tạo những chiến dịch ưu đãi cho khách hàng
- Quản lí các chiến dịch ưu đãi
Show More
Show Less
Aeonmall Vietnam Tenants 1.0.7 Update
Jun 29, 2022 Version History
Tối ưu và sửa lỗi

~AEONMALL VIETNAM CO., LTD
More Information about: Aeonmall Vietnam Tenants
Price: FREE
Version: 1.0.7
Compatibility: Requires Requires iOS 12 or later
Size: 43.8 MB
Genre: Business
Release Date: Sep 2, 2020
Last Update: Jun 29, 2022
Content Rating: 4+
Developer: AEONMALL VIETNAM CO., LTD
Language: English -


Whatsapp
Vkontakte
Telegram
Reddit
Pinterest
Linkedin
Hide